BG EN

Начало

„Це Ес Ге България” ООД е регистрирано в София през 1992 г. като немско дъщерно дружество. През 2008 г. е преобразувано в ООД с българско участие, като мажоритарният дял на немската страна се запазва.

Предмет на дейност на фирмата е комплексно обслужване и мениджмънт на сгради, като основна тежест имат услугите по вътрешно почистване на сгради. В тази сфера наша главна цел е постигането на дългосрочни договори за комплексно почистване - поддържащо (ежедневно) и основно. Същевременно предлагаме еднократно или периодично извършване на различни видове основни почиствания на всички видове меки и твърди подови настилки, тапицерии, облицовки на стени, витрини, прозорци.

Пишете ни

Send Message

© 2012 CSG