BG EN

Настоящи клиенти

Представяме Ви само наши основни клиенти, за които извършваме и сме извършвали услугата “Почистване на сгради” на базата на дългосрочни договори. Същевременно през периода на своята делова дейност “Це Ес Ге България” ООД има и редица други големи и по-малки клиенти, за които е извършвала еднократно или периодично само основни видове почиствания.

 • ЗАД “Булстрад” - от 1993 г.
 • ProSist Bulgaria ЕООД - от 1999 г.
 • Централен депозитар - 2006 г.
 • Министерство на външните работи - от 2013 г.
 • Министерство на образованието, младежта и науката - от 2013 г.
 • "Атил" ООД - от 2013 г.
 • Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - от 2014 г.
 • Министерство на земеделието, храните и горите - от 2015 г.
 • "Чез Трейд България" ЕАД - от 2016 г.
 • Комисия за финансов надзор - от 2016 г.
 • Ойрошпед АД - от 2016 г.
 • "Трежъри Интелиджънс Солюшънс България" ЕООД - от 2016 г.
 • "Стоун Компютърс" АД - от 2017 г.
 • ЗЕАД "Булстрад Живот" - от 2018 г.
 • "Българска фондова борса София" АД - от 2018 г.
 • "Аплеона Ейч Ес Джи" ЕООД - от 2018 г.
 • Национална служба за съвети в земеделието - от 2019 г.
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - от 2019 г.

 

© 2012 CSG