BG EN

Фирмена философия

В областта на услугите по почистване на сгради наша главна цел е постигането на дългосрочни договори за комплексно почистване – поддържащо /ежедневно/ и основно. Същевременно предлагаме еднократно или периодично извършване на различни видове основни почиствания на всички видове меки и твърди подови настилки, тапицерии, облицовки на стени, витрини и прозорци.
Фирмата работи с български мениджмънт и работна ръка, като използва предимствата на съответните немски know how, техника и технология. Нашият стремеж е да прилагаме гъвкави и индивидуални решения за нашите клиенти, които да отговарят точно на техните нужди.
Чрез предлаганото комплексно поддържане на чистотата в дадена сграда постигаме следните предимства:

  • Клиентът се освобождава от всички ангажименти по почистването.
  • Чрез правото на контрол и обсъждане на изпълнението се гарантира в най-висока степен възможността за оказване на влияние от страна на клиента
  • Обемът на извършваните услуги се определя на договорна основа и се спазва стриктно
  • Използването на немска почистваща техника и технология гарантират високо професионално ниво и качество на нашите услуги.
  • Прилагат се препарати за почистване, съобразени с изискванията за опазване на околната среда.
  • Всички административни работи се поемат напълно от нас. С това отпадат неприсъщи за клиента разходи за персонал и свързаните с него ангажименти на отдели “Личен състав”, “Счетоводство” и други
© 2012 CSG